Courtyard 7
No. 7 Qian Gu Lou Yuan Hutong, Nan Luo Gu Xiang
Beijing, 100009, China
+86 1064060777

Enquiries

  • 22467771
Please select the tour productions you want

Bādálǐng Great wall

Mùtiányù Great wall

Jīnshānlǐng Great wall

City Tour & Night Show

Transfer

Tour Guide